Thay đổi phương pháp thi công khác với yêu cầu của gói thầu ban đầu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quy định, việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Văn Phong (Bình Dương) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi thực hiện gói thầu thi công đường theo hợp đồng trọn gói. Trong hạng mục dải phân cách (dải phân cách giữa đường làm bồn hoa), thiết kế là dải phân cách bê tông đúc sẵn, lắp ghép, nhưng khi thi công, do điều kiện khách quan, Công ty tôi thực hiện đổ bê tông tại chỗ.

Tôi muốn hỏi, khi thực hiện thanh toán sẽ thanh toán theo đơn giá hợp đồng (bê tông đúc sẵn và lắp ghép) hay theo đơn giá bê tông đổ tại chỗ?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói đã được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc thay đổi biện pháp thi công được hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh thiết kế được hướng dẫn tại Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Do nội dung câu hỏi của ông Văn Phong chưa nêu rõ việc thay đổi dải phân cách bê tông đúc sẵn, lắp ghép thành bê tông đổ tại chỗ là điều chỉnh thiết kế hay thay đổi biện pháp thi công nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Các bên căn cứ các quy định nêu trên, nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ mời thầu, hồ sợ dự thầu, thứ tự ưu tiên của hồ sơ hợp đồng, phạm vi công việc hợp đồng đã ký kết để quyết định việc điều chỉnh và thanh toán hợp đồng theo quy định pháp luật, bảo đảm không làm thay đổi giá hợp đồng đã ký kết.