Thị trường bất động sản – hoạt động của nó và sự cần thiết phải được điều tiết bởi pháp luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ở nước ta đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế – xã hội của đất nước. Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động và quản lý thị trường bất động sản ở nước ta thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, phát sinh nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội như thị trường bất động sản phát triển mang tính tự phát, thiếu lành mạnh, thông tin về bất động sản không đầy đủ, thiếu minh bạch và khó tiếp cận; các thủ tục giao dịch bất động sản còn phức tạp. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật về bất động sản nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng tuy đã có nhưng còn tản mạn, chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản. Từ trước cho đến khi Luật Kinh doanh bất động sản ra đời, thị trường bất động sản đã hoạt động trôi nổi mà chưa có cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Do vậy, khi gia nhập WTO, để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, một trong những yêu cầu đặt ra là phải hoàn thiện các thiết chế để kiểm soát có hiệu quả thị trường kinh doanh bất động sản. Thị trường kinh doanh bất động sản cũng là một nhân tố quan trọng tác động tới sự bình ổn của thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, để thị trường bất động sản có thể hoạt động minh bạch thì yêu cầu cần thiết đặt ra là phải sớm ban hành Luật Đăng ký bất động sản nhằm công khai hóa các giao dịch về bất động sản bằng cách đăng ký các giao dịch tại các văn phòng đăng ký. Cũng với mục tiêu là nhanh chóng tạo ra được một hành lang pháp lý hữu hiệu cho việc sự phát triển an toàn, hiệu quả và minh bạch của thị trường bất động sản mà Dự án Luật Đăng ký bất động sản đang được Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đẩy mạnh tiến độ, để có thể sớm trình Quốc hội thông qua.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp