Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 12 và cả năm 2007
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Còn theo thống kê chính thức, nhập khẩu phân bón tháng 11 của cả nước tăng 6,38% về lượng và tăng 13,2% về trị giá so tháng 10; tăng 71,1% về lượng và 139,62% về trị giá so cùng kỳ, đạt 394.760 tấn, trị giá 120,63 triệu USd. Như vậy 11 tháng năm 2007 cả nước nhập về 3,392 triệu tấn phân bón, đạt 862,31 triệu USD, tăng 21,32% về lượng và tăng 39,33% về trị giá so cùng kỳ. Trong tháng 11 Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp phân bón lớn nhất cho nước ta, chiếm 60,84% tổng lượng phân bón nhập khẩu của cả nước, đạt trên 240.000 tấn, trị giá 80,07 triệu USD, tăng 7,4% về lượng và tăng 22,56% về trị giá so tháng 10, còn so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh, tăng tới 154,37% về lượng và tăng 279,57% về trị giá. Chủng loại phân bón nhập về từ Trung Quốc trong thời gian này là DAP với trên 94.000 tấn, trị giá 45,48 triệu USD.

Giá nhập khẩu về từ thị trường này đạt trung bình 483USD/tấn, tăng 27USD/tấn so với giá nhập trung bình tháng 10 và tăng 58,75% (tăng 179USD/tấn) so với giá nhập tháng 11/2006. Tiếp đến, Urê với 93.000 tấn, đạt kim ngạch 27,15 triệu USD. Giá U rê về từ thị trường này cũng tăng 14 USD/tấn so tháng 10 và tăng 60USD/tấn so cùng kỳ, đạt 291USD/tấn. Đáng chú ý trong tháng 11 là giá nhập khẩu SA về từ thị trường Trung Quốc lại giảm nhẹ, giảm 0,65% so tháng 10. Tính chung 11 tháng năm 2007 nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc đạt 1,786 triệu tấn, với kim ngạch 496,65 triệu USD, tăng 57,53% về lượng và tăng 81,45% về trị giá so cùng kỳ 2006.

Nhập khẩu phân bón từ Nga cũng tăng khá mạnh, tăng tới 133,25% về lượng và tăng 302,58% về trị giá so tháng 10, đạt 37.300 tấn, tăng so với 4.800 tấn cùng kỳ năm trước. Chủng loại phân bón nhập về từ thị trường này là Kali và SA. Trong đó, nhập Kalia chiếm 64,88% tổng lượng, đạt trên 24.000 tấn. Đặc biệt, giá nhập Kali về từ Canada thấp hơn 51 USD/tấn so với giá nhập về từ Trung Quốc, đạt 300USD/tấn, CIF, cảng Bến Nghé. Giá SA nhập về tăng 12USD/tấn so với giá nhập tháng 10, đạt 157USD/tấn. Tính đến tháng 11/2007, tổng lượng phân bón nhập về từ Nga đạt trên 261.000 tấn, trị giá 54,13 triệu USD, tăng 2,03% về lượng và tăng 30,68% về trị giá so cùng kỳ.

So với tháng 11/2006 nhập khẩu phân bón về từ thị trường Nhật cũng tăng 36,98% về lượng và tăng 44,83% về trị giá, đạt 37.200 tấn, trị giá 9,34triệu USD.Chủng loại phân bón nhập về từ thị trường này là SA với giá nhập dao động từ 155-160USD/tấn, CFR, cảng Khánh Hội và 153USD/tấn, CIF, cảng Gò Dầu. Tổng lượng phân bón nhập về từ Nhật trong 11 tháng năm 2007 đạt 259.340 tấn, trị giá 38,38triệu USD, tăng 6,91% về lượng và tăng 40,54% về trị giá so cùng kỳ 2006.

Trong khi nhập khẩu từ một số thị trường khác lại giảm như nhập từ Canada, Hàn Quốc, Philippines… giảm lần lượt 41,75%; 47,32% và 33,7% về lượng so với tháng 11/2006. 

Nguồn: Vinanet