Thị trường tiêu thụ trong nước đang dần cải thiện
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh: Đó là biểu hiện thị trường trong nước đang dần được khơi thông.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm đã có dấu hiệu cải thiện so với hồi đầu năm 2012. Nếu như 1 tháng đầu năm, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng ở mức độ khá khiêm tốn là 1% (đã trừ yếu tố giá), thì đến 2 tháng đầu năm đã tăng 4,4%; 3 tháng đầu năm tăng 5%, 4 tháng có mức tăng là 6,1%, và 5 tháng tăng 6,6%.

Đáng chú ý là tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của 5 tháng đầu năm 2012 đã tăng cao hơn một chút so với mức tăng 6,4% của 5 tháng đầu năm 2011 (so với cùng kì năm 2010).

Cùng với tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng lên, thì chỉ số hàng tồn kho đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời gian qua đã có xu hướng giảm rõ rệt qua từng tháng.

Cụ thể chỉ số tồn kho từ mức 34,9% ở thời điểm tháng 3-2012 và 32,3% ở thời điểm tháng 4-2012 đã giảm xuống còn 29,4% trong tháng 5-2012. Dự kiến từ nay đến cuối năm chỉ số tồn kho cũng giảm dần.

Bên cạnh đó, chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế, biến chế tạo 4 tháng đầu năm đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó chỉ số tiêu thụ của ngành này 2 tháng đầu năm mới chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, những chỉ số nói trên vẫn còn “thua xa” cùng kì năm 2011. Chẳng hạn, chỉ số tiêu thụ sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 4 tháng đầu năm 2011 so với cùng kì năm 2010 tăng tới 17%.

Ngoài ra chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1-12-2011 tăng có 23%, thấp hơn khá nhiều so với chỉ số tồn kho hiện nay. Còn nếu so sánh chỉ số này với thời điểm 5 tháng đầu năm 2011, thì chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 14,6% so với cùng thời điểm năm trước.

Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp (Tổng cục Thống kê) đánh giá: Điều này cho thấy chỉ số tồn kho hiện nay tuy có giảm đi nhưng vẫn còn tăng khá cao so với năm trước. Điều đó chứng tỏ ngành công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến, chế tạo còn gặp rất nhiều khó khăn.

Lương Bằng
Nguồn: Báo Hải quan điện tử