Thêm 6 thủ tục trực tuyến cấp độ 4 vào Cơ chế một cửa quốc gia
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Kế hoạch thực hiện NSW vừa được Bộ Công Thương ban hành, trong năm 2018, bộ này sẽ triển khai 6 thủ tục mới qua NSW gồm: Cấp Giấy phép XNK tiền chất vật liệu nổ công nghiệp; cấp Giấy phép XNK tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp; thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu; thủ tục NK thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; thủ tục Thông báo chỉ tiêu NK nguyên liệu thuốc lá, giấy cuộn điếu thuốc lá.

Bên cạnh đó, trong nay và năm 2018, Bộ Công Thương sẽ mở rộng việc thực hiện NSW đối với 5 thủ tục đang triển khai gồm: Cấp giấy phép NK các chất làm suy giảm tầng ô-zôn; cấp phép NK tự động mô tô phân khối lớn; cấp phép xuất xứ hàng hóa ưu đãi; cấp phép XNK vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, 3 giải pháp chủ yếu được Bộ Công Thương đặt ra là: Hoàn thiện về cơ sở pháp lý; xây dựng, triển khai hệ thống CNTT; tổ chức đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ cho cán bộ công chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Liên quan đến việc thực hiện NSW, theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại, đến nay đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối; 38 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia; tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên 358 nghìn bộ hồ sơ và khoảng 11.400 doanh nghiệp tham gia.

Thu Hà

Nguồn: http://canhtranhquocgia.vn/Chinh-sach-va-cuoc-song/Them-6-thu-tuc-truc-tuyen-cap-do-4-vao-Co-che-mot-cua-quoc-gia/308324.vgp