Tháng 7 sẽ trình đề án quỹ nhà ở xã hội
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự thảo Đề án sẽ được trình Chính phủ vào khoảng tháng 7. Để nâng cao tính pháp lý và bảo đảm khả thi, Bộ Xây dựng sẽ kiến nghị thông qua Đề án này bằng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện có rất nhiều chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp như: Chương trình nhà ở cho người nghèo tại khu vực nông thôn, nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp. Bộ Xây dựng được giao xây dựng đề án tổng thể để có sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện.

Nguồn: Báo Hà Nội mới