Tháo gỡ vướng mắc hoàn thuế GTGT khâu NK nộp thừa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Tổng cục Thuế, các trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng NK cho cơ quan Hải quan trong kỳ kế toán (bao gồm trong tháng, quý, năm ngân sách) mà người nộp thuế hoặc cơ quan Hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh thu NSNN. Theo đó, người nộp thuế nộp bản chính Giấy nộp tiền vào NSNN, trên cơ sở đó, cơ quan Hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị để thực hiện điều chỉnh sang khoản thuế khác; cơ quan Kho bạc sẽ căn cứ hạch toán điều chỉnh thu NSNN.

Đối với khoản thuế GTGT khâu NK đã nộp và được hoàn trả khác năm ngân sách thì cơ quan Hải quan – nơi người nộp thuế mở tờ khai hải quan hoặc quản lý khoản thuế GTGT nộp thừa khâu NK tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả thực hiện Quyết định hoàn trả và gửi Kho bạc Nhà nước (nơi đã hạch toán thu NSNN đối với khoản thuế GTGT hàng NK) để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được cơ quan Hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn thuế nội địa trước đó để cơ quan Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế.

Thu Hằng
Nguồn: Báo Hải quan Online