Thu hẹp đối tượng cho vay bằng ngoại tệ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Các nhu cầu vốn được các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét cho vay vốn bằng ngoại tệ gồm: Thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; trả nợ nước ngoài trước hạn; đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với nhu cầu vay vốn để trả nợ nước ngoài, thì khoản vay phải bảo đảm các điều kiện: Chấp hành đúng các quy định về vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; khách hàng vay có khả năng trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ, tiết kiệm được chi phí vốn vay so với việc vay vốn nước ngoài

Như vậy, các nhu cầu vốn chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu; cho vay với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; vay vốn ngắn hạn để sản xuất kinh doanh mà không có nguồn thu ngoại tệ… sẽ không được xem xét cho vay vốn bằng ngoại tệ.

Theo các chuyên gia ngân hàng, quyết định này nhằm phù hợp chủ trương hạn chế tình trạng USD hoá trong giao dịch thương mại, nới lỏng từng bước các giao dịch vốn với nước ngoài và không ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất-kinh doanh và xuất khẩu.


Click vào đây để tải toàn văn  Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN
Nguồn: Website Chính phủ