Thu hút được 10,95 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng đầu năm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, tính đến ngày 20/4/2017, cả nước có 734 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 4,88 tỷ USD, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó có 345 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,36 tỷ USD, tăng 241,8 % so với cùng kỳ.

Ngoài ra còn 1687 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 1,35 tỷ USD, tăng 106,8% so với cùng kỳ 2016.

Về lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 7,36 tỷ USD, chiếm 69,53% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực khai khoáng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 1,28 tỷ USD; đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với 546,68 triệu USD.

Về đối tác đầu tư, có 83 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 4,05 tỷ USD, chiếm 38,25% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với 1,85 tỷ USD; Singapore đứng thứ ba với 1,1 tỷ USD.

Về địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh thành phố, trong đó Bắc Ninh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 2,7 tỷ USD, chiếm 25,51% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ hai với 1,53 tỷ USD; Kiên Giang đứng thứ ba với gần 1,28 tỷ USD.

Về hoạt động của các doanh nghiệp FDI, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong 4 tháng năm 2017, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,05 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 71,82% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 43,12 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2016 và chiếm 70,29% kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 38,29 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 59,77% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 4 tháng năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 5,75 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 4,82 tỷ USD không kể dầu thô.

P.L
Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/thu-hut-duoc-1095-ty-usd-von-fdi-trong-4-thang-dau-nam-62121.html