Thủ tướng huy động các Tập đoàn “chặn” suy thoái kinh tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

2008: Các tập đoàn, TCT Nhà nước “góp” 40% GDP

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao đóng góp quan trọng của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước năm 2008 trong việc nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân ta vượt khó khăn, thách thức, đã kiềm chế được lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế 6,7%, trong đó các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước đóng góp 40% GDP.

Thủ tướng nhận định, năm 2009, tình hình kinh tế sẽ khó khăn hơn, vì vậy các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phải chung sức cùng cả nước thực hiện 5 nhóm giải pháp cấp bách Chính phủ đã đề ra nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế. Đó là: thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng; thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt; bảo đảm an sinh xã hội và quyết liệt, linh hoạt, kịp thời trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng cho biết, trong 5 nhóm giải pháp này, chủ trương của Chính phủ là nới lỏng chính sách tiền tệ hợp lý để khuyến khích đầu tư, đồng thời hỗ trợ 1 tỷ USD nhằm kích cầu đầu tư cho năm 2009.

Bên cạnh đó, rà soát lại thể chế chính sách để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%.

Các tập đoàn, TCT phải giữ được tăng trưởng bằng 2008

Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty đồng tình cao với Nghị quyết tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đề ra, đồng thời, kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội giao quyền cho chủ đầu tư chủ động chỉ định thầu thay cho việc đấu thầu các dự án; tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp; hạ lãi suất vốn vay; giãn, miễn giảm thuế; tạm ứng vốn dự án…

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị Chính phủ xem xét và thực hiện sớm việc hỗ trợ giá cho nhân dân, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; các Bộ, ngành kinh tế cần bố trí thời gian để các doanh nghiệp trực tiếp trình bày những vướng mắc để cùng tháo gỡ, thực hiện đúng vai trò điều phối, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đến vai trò quan trọng, chủ đạo, tiên phong trong ngăn chặn suy giảm kinh tế của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước trong việc đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, giảm mạnh nhập siêu.

Theo chỉ đạo, các Bộ, Hiệp hội có kế hoạch hỗ trợ những doanh nghiệp đã có hợp đồng nhanh chóng tổ chức sản xuất mang lại lợi nhuận; tiếp tục thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn FDI và ODA. Cần quan tâm hơn nữa duy trì việc làm cho người lao động.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét hoạch định cơ chế chính sách tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời, sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tới sửa đổi một số điều luật để tạo môi trường thông thoáng hơn cho doanh nghiệp hoạt động.

Chính phủ giao quyền cho doanh nghiệp và doanh nghiệp phải năng động, quyết đoán, chịu trách nhiệm hơn, thường xuyên theo dõi, tổng hợp, có dự báo để đối phó với khó khăn, thách thức ngăn chặn cho được suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng 6,5% vào năm tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty phải giữ được tăng trưởng bằng năm 2008, mở rộng thị trường ngoài nước và tìm thị trường cả trong và ngoài nước.

Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước phải là lực lượng chủ lực, nòng cốt của nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ