Thuận lợi hoá thủ tục thuế cho doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thỏa thuận này nhằm mục đích tạo một khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, gắn kết các hoạt động xúc tiến ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Tài chính điện tử, bà Lê Hồng Hải khẳng định: Việc đưa ứng dụng CNTT vào quản lý thuế, kê khai nộp thuế chắc chắn sẽ giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế. VCCI và Tổng cục Thuế sẽ phối hợp điều tra khảo sát và lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để hiểu những điều doanh nghiệp cần hỗ trợ, những vấn đề cơ quan thuế cần phải cải thiện, cũng như truyền thông rộng rãi lợi ích của việc ứng dụng CNTT để doanh nghiệp tham gia.

Dự kiến trong năm 2010, VCCI và Tổng cục Thuế sẽ cùng triển khai những hoạt động như: Xây dựng giải pháp ứng dụng CNTT nhằm thuận lợi hóa việc thực hiện các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp; Tiến hành điều tra, khảo sát doanh nghiệp về độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc ứng dụng CNTT để thực hiện kê khai Thuế điện tử; Tổ chức chuỗi hội thảo về Thuế điện tử tại các địa phương…

Trên cơ sở các nội dung cơ bản như trên, hàng năm VCCI và Tổng cục Thuế sẽ đề xuất các hoạt động cụ thể và thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp để tham gia chương trình này.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và Tổng cục Thuế là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề án quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006 – 2010” do Chính phủ giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện. Đây cũng là một trong những nội dung của Chính phủ điện tử đang được triển khai nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính công tới người dân và các doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng và hiệu quả quản lý của Chính phủ.

Nguồn: eFinance Online