Thực hiện vượt giá gói thầu, nhà thầu có được thanh toán?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Với viêc có điều chỉnh biện pháp thi công thì có được thanh toán theo đơn mới không? Trường hợp vượt giá gói thầu thì cần xử lý thế nào?.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Thúy Minh đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi nhận thầu bóc đất xây dựng theo Hợp đồng điều chỉnh giá, trong đó có nêu “nếu điều kiện thủy văn thực tế biến động phải điều chỉnh, bổ sung loại thuốc nổ để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ thì hai bên căn cứ điều kiện thực tế để thống nhất, điều chỉnh”.

Tôi muốn hỏi, với phần đất đá có điều chỉnh biện pháp nổ mìn, thì có được thanh toán theo đơn giá nổ mìn mới lập tương ứng với biện pháp thi công điều chỉnh không? Trường hợp vượt giá gói thầu thì cần xử lý thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Do nội dung văn bản không đầy đủ thông tin nên không có cơ sở đánh giá, xác định được nguồn vốn của dự án và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng thi công xây dựng của dự án đó.

Trường hợp dự án, hợp đồng xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì các bên áp dụng các quy định về điều chỉnh hợp đồng hướng dẫn tại Nghị định này và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng để thực hiện cho phù hợp.