Tiếp tục cho các NHTM vay tái cấp vốn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Ngân hàng nhà nước, số dư tiền gửi hệ thống tổ chức tín dụng tại Ngân hàng nhà nước trong tuần qua giảm hơn so với tuần trước dù ở mức cao so với dự trữ bắt buộctháng 7/2008 và có một số ít Ngân hàng thương mại cổ phần thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc. Hiện nay, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng không đồng đều giữa các khối. Các Ngân hàng thương mại lớn có mức dự trữ vượt, trong khi đó một số Ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ lại dự trữ ở mức thấp hơn (vừa đủ hoặc thấp hơn so với mức yêu cầu dự trữ bắt buộc). Do nhu cầu vốn của các tổ chức tín dụng khá lớn nên trong tuần, Ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện các phiên chào mua giấy tờ có giá trên thị trường mở với khối lượng mỗi phiên từ 57.000-10.000 tỉ đồng/phiên kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 15% để hỗ trợ khả năng thanh khoản cho các tổ chức tín dụng và ổn định thị trường.

Về thị trường ngoại tệ, cung cầu ngoại tệ trên thị trường đã có dấu hiệu cân bằng trở lại và các Ngân hàng thương mại niêm yết tỉ giá dưới mức trần được phép khoảng 70 đồng. Mức chênh lệch tỉ giá mua-bán USD/VND của các Ngân hàng thương mại phổ biến 70-100VND/USD và đáng lưu ý các Ngân hàng thương mại không có nhu cầu mua ngoại tệ từ Ngân hàng nhà nước.

Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp