Tiếp tục nhập siêu khá lớn trong nửa đầu tháng 5
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 đạt hơn 16,34 tỷ USD, giảm 11,9% (tương ứng giảm hơn 2,21 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 4. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 142,41 tỷ USD, tăng 21,3% (tương ứng tăng hơn 24,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 đạt hơn 7,62 tỷ USD, giảm 20,7% (tương ứng giảm gần 1,99 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 4. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 69,7 tỷ USD, tăng 17,6% (tương ứng tăng hơn 10,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 đạt hơn 8,72 tỷ USD, giảm 2,5% ( tương ứng giảm 225 triệu USD) so với nửa cuối tháng 4. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 72,71 tỷ USD, tăng 25% (tương ứng tăng gần 14,55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tiếp tục thâm hụt khá lớn trong nửa đầu tháng 5, tới 1,1 tỷ USD; nâng con số thâm hụt từ đầu năm lên 3,02 tỷ USD.

Xét riêng khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài (DN FDI), trong 15 ngày đầu tháng 5 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,75 tỷ USD, giảm 14,8% tương ứng giảm hơn 1,86 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2017. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 93,39 tỷ USD, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,1%, tương ứng tăng gần 17,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Về xuất khẩu, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các DN FDI trong nửa đầu tháng 5 đạt hơn 5,46 tỷ USD, giảm 21,9% (tương ứng giảm gần 1,53 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 4. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5 kim ngạch xuất khẩu của khối DN FDI đạt gần 49,4 tỷ USD, chiếm đến 70,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 19,1%, tương ứng tăng hơn 7,91 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi trị giá nhập khẩu hàng hóa của các DN FDI trong kỳ 1 tháng 5 đạt gần 5,29 tỷ USD, giảm 6% (tương ứng giảm 335 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 4. Tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch nhập khẩu của khối này đạt hơn 43,99 tỷ USD, tăng 28%, tương ứng tăng hơn 9,62 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, trong nửa đầu tháng 5, khu vực FDI tiếp tục xuất siêu 170 triệu USD, nâng con số xuất siêu từ đầu năm lên 5,41 tỷ USD. Điều đó cũng có nghĩa khu vực 100% vốn trong nước nhấp siêu tới 8,43 tỷ USD tính từ đầu năm.

P.L