Tình hình thực hiện nhiệm vụ Ngân hàng năm 2007, định hướng nhiệm vụ năm 2008
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2007

…Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp nhà ở Mỹ đã gây nhiều tác động xấu đến thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ở trong nước, nền kinh tế cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới: nhập siêu tăng mạnh làm tăng thâm hụt cán cân vãng lai; dòng vốn đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, bên cạnh mặt tích cực là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng gây sức ép lớn đối với điều hành tỷ giá và việc kiểm soát tổng phương tiện thanh toán. Đặc biệt, do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng cao so với các năm trước đây đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh ở nhiều vùng gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và đời sống… Những khó khăn, thách thức trên đây đã gây nhiều khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các ngành, các cấp.

Trước những biến động phức tạp của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, hệ thống ngân hàng đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ; nỗ lực, chủ động triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007.

1- Triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành tiền tệ nhằm kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng tín dụng, góp phần giảm áp lực tăng giá:

Để kiểm soát mức tăng của tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng tín dụng, ngay từ những tháng đầu năm 2007, NHNN đã thực hiện các giải pháp:

– Duy trì ổn định các mức lãi suất chủ đạo nhằm ổn định mặt bằng lãi suất trong nước;

– Điều hành linh hoạt thị trường mở với việc tăng số phiên và khối lượng giao dịch,đa dạng hoá kỳ hạn và lãi suất để hút vốn khả dụng tạm thời dôi dư của các TCTD;

– Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên từ 1,5-2 lần;

– Chỉ thực hiện chiết khấu và cho vay cầm cố trong trường hợp cần thiết, đồng thời tích cực thu nợ đến hạn để hút tiền về;

– Điều hành tỷ giá linh hoạt, đảm bảo nguyên tắc không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng Việt Nam,

– Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát tín dụng. Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, NHNN đã chỉ đạo mạnh hơn, quyết liệt hơn việc triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ.

2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành tỉ giá và quản lý ngoại hối:

Năm 2007, cung ngoại tệ tăng mạnh chủ yếu do luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng. NHNN đã điều hành tỉ giá đảm bảo theo nguyên tắc không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng Việt Nam; thực hiện can thiệp mua ngoại tệ ở mức độ thích hợp nhằm ổn định tỉ giá, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, đảm bảo các cân đối vĩ mô của nền kinh tế. NHNN đã mở rộng biên độ ấn định tỷ giá mua, bán đồng USD của các tổ chức tín dụng so với tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng từ ±0,25% lên ±0,5% và lên ±0,75%; nới rộng quy định về bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại theo hướng bán cho các ngân hàng khi có trạng thái ngoại hối bằng hoặc dưới mức âm 5% thay cho mức âm 10% như trước đây.

– Dự trữ ngoại hối nhà nước tăng liên tục và được quản lý an toàn hiệu quả, đáp ứng được các nhu cầu về ngoại tệ thiết yếu của nền kinh tế, góp phần hỗ trợ cho việc thực thi chính sách tỉ giá và điều hành chính sách tiền tệ.

– Về khung pháp lý đối với hoạt động quản lý ngoại hối: NHNN đã trình và được Chính phủ phê duyệt Đề án về Lộ trình nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt Nam, khắc phục từng bước hiện tượng đô la hoá. Các văn bản hướng dẫn Nghị định số 160/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngoại hối đang được gấp rút xây dựng theo hướng tự do hoá hoàn toàn các giao dịch vãng lai, chú trọng giảm dần việc cấp các loại giấy phép. Nghị định mới thay thế Nghị định số 86/1999/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước đang triển khai xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý, điều hành dự trữ ngoại hối Nhà nước của các nước trên thế giới.

3. Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế:

Năm 2007, hệ thống ngân hàng tiếp tục mở rộng cho vay đáp ứng có hiệu quả nhu cầu vốn của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. NHNN đã kịp thời chỉ đạo việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hộ gia đình vay vốn bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan như bão lụt, dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm. …

4- Hệ thống các TCTD Việt Nam tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động

a- Tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại Nhà nước được đẩy mạnh:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các NHTM Nhà nước tích cực triển khai các bước để tiến tới phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Sau nhiều thời gian chuẩn bị, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức thành công đợt IPO cuối tháng 12/2007. Các NHTM nhà nước khác cũng đang tích cực triển khai thực hiện công tác cổ phần hoá tại đơn vị mình theo đúng lộ trình đã đặt ra.

b- Hệ thống NHTMCP có bước phát triển về nhiều mặt:

– Hầu hết các Ngân hàng thương mại cổ phần đều có phương án, lộ trình tăng vốn điều lệ, nhiều ngân hàng đã gần đạt được mức vốn quy định cho năm 2010. Cùng với việc tăng vốn điều lệ, mở rộng mạng lưới hoạt động, các ngân hàng TMCP còn mở rộng các mối hợp tác, liên kết chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước nhằm kiện toàn, củng cố công tác quản trị, kiểm soát điều hành cả về mô hình tổ chức và nhân sự. Hệ thống công nghệ và dịch vụ có nhiều tiến bộ nên hiệu quả kinh doanh của khối NHTMCP đã có bước tăng trưởng mạnh so với năm trước.

– Triển khai Đề án về chủ trương và các tiêu chí thành lập ngân hàng mới tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, NHNN đã ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần; thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần để thẩm định hồ sơ xin thành lập. Năm 2007, đã có 4 ngân hàng thương mại cổ phần (Bảo Việt, Dầu khí, FPT và Liên Việt) được NHNN chấp thuận về nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

c- Hoạt động của các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh có mức tăng trưởng ổn định và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Chi nhánh các ngân hàng nước ngoài luôn tiên phong trong việc phát triển và áp dụng các công nghệ hiện đại, các sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam. Nhiều chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã có những chiến lược mở rộng và xây dựng mạng lưới khách hàng khá tốt và đa dạng, trong năm đã chấp thuận về nguyên tắc cấp giấy phép thành lập 3 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

d- Các TCTD phi ngân hàng có bước cải thiện rõ rệt về năng lực tài chính thông qua việc tăng vốn điều lệ nhằm dần đáp ứng mức vốn pháp định quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP. Hành lang pháp lý cho hoạt động của các TCTD phi ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện với việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cấp giấy phép tổ chức và hoạt động cho các TCTD phi ngân hàng cổ phần và sửa đổi, bổ sung thông tư hướng dẫn hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính. Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập mới cho 2 công ty tài chính (trong đó có 1 công ty tài chính 100% vốn nước ngoài) và 1 công ty cho thuê tài chính, nâng tổng số các TCTD phi ngân hàng tại Việt Nam lên con số 21 (9 công ty tài chính và 12 công ty cho thuê tài chính).

c- Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục được củng cố, phát triển với các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng khá so với năm 2006. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết Trung ương 5, Khoá IX về kinh tế tập thể, NHNN đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển hệ thống QTDND giai đoạn 2006-2020 theo hướng hoàn thiện mô hình hệ thống QTDND, phát triển cả về số lượng, chất lượng lẫn quy mô hoạt động và đa dạng hoá hoạt động nghiệp vụ.

5- Xây dựng và hoàn thiện thể chế

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội và Chính phủ, NHNN đã tiến hành tổng kết tình hình thực hiện hai Luật ngân hàng hiện hành, hoàn thiện đề cương chi tiết và hoàn thành dự thảo lần 2 Luật NHNN và đang tiến hành dự thảo Luật các TCTD. Dự án Luật giám sát an toàn hoạt động ngân hàng đang được dự thảo đề cương; Dự án Luật bảo hiểm tiền gửi cũng đã được triển khai xây dựng.

NHNN đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trên các lĩnh vực hoạt động ngân hàng và sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống ngân hàng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Công tác rà soát và kiểm tra văn bản của NHNN đã dần đi vào nề nếp. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng cũng như các lĩnh vực kinh tế xã hội khác đã được quan tâm thực hiện.

6- Hiện đại hoá ngân hàng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

– Thực hiện Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; đồng thời, xây dựng đề cương, kế hoạch chi tiết cho từng đề án thành phần do Ngân hàng Nhà nước chủ trì và phối hợp xây dựng các đề án thành phần do các bộ, ngành khác chủ trì. Nhìn chung, việc trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công chức đã được triển khai mạnh mẽ tại một số nơi, một số lĩnh vực, ngành như: tài chính – ngân hàng, các khu công nghiệp, khu chế xuất…Ở một số thành phố lớn bước đầu đã triển khai thành công việc trả lương hưu qua thẻ ngân hàng.

Dự án “Hiện đại hoá Ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn II” đang được thực hiện đúng tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB). Các hệ thống thanh toán bù trừ, thanh toán nội bộ của NHTM, thanh toán song phương giữa các ngân hàng tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

– Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt là các dịch vụ thanh toán có ứng dụng công nghệ cao. Nhiều ngân hàng đã phát hành các loại thẻ có độ bảo mật cao và cung cấp nhiều tiện ích đi kèm cho khách hàng. Để thúc đẩy dịch vụ thanh toán thẻ phát triển hiệu quả hơn, NHNN đã chỉ đạo khẩn trương việc triển khai Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất (dự kiến sẽ phê duyệt và triển khai thực hiện từ đầu năm 2008).

7- Hoạt động Thông tin tín dụng

Hoạt động thông tin tín dụng năm 2007 đã có bước phát triển khá nhanh. Các sản phẩm, dịch vụ của CIC đã trở thành kênh thông tin tin cậy, góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN và giúp các TCTD phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nghiệp vụ phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp đã có nhiều cải tiến về phương pháp, cách thức phân ngành, tính toán các chỉ số tài chính; đối tượng cung cấp thông tin được mở rộng đến các Công ty chứng khoán, các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Sản phẩm phân tích xếp hạng doanh nghiệp của CIC được các tổ chức và các nhà đầu tư đánh giá cao về chất lượng, nội dung, số lượng các đơn vị quan tâm đến sản phẩm này ngày càng tăng.

8- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

NHNN đã tích cực chỉ đạo việc rà soát để sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng đảm bảo phù hợp với các cam kết khi gia nhập WTO; xây dựng Chương trình hành động của NHNN giai đoạn 2007-2012 với các nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể.

Trong quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, NHNN đã thực hiện tốt vai trò là đại diện của Chính phủ tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như IMF/WB/ADB, MIB/MBES; tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ đối ngoại với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, các tổ chức đa phương và song phương về lĩnh vực ngân hàng.

II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NGÂN HÀNG NĂM 2008

Để góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008, NHNN xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong hoạt động ngân hàng năm 2008 như sau:

1. Mục tiêu và định hướng:

– Định hướng: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả điều hành CSTT theo nguyên tắc thị trường nhằm ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với những yêu cầu và chuẩn mực mới đáp ứng nhu cầu đổi mới hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế. Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Phát triển mạnh công nghệ ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về các dịch vụ ngân hàng.

2. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

(1). Hoàn thiện hệ thống thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật NHNN và Luật Các TCTD; xây dựng Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, Luật Bảo hiểm tiền gửi.

(2). Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả điều hành CSTT theo nguyên tắc thị trường.

(3). Đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy mô và chất lượng tín dụng.

(4). Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng.

(5). Đẩy nhanh chương trình tái cơ cấu, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của các TCTD trong nước.

(6). Đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, hệ thống thanh toán, hệ thống thông tin ngân hàng.

(7). Thực hiện tốt công tác in, đúc tiền và lưu thông tiền mặt phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế.

(8). Củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 52/2003/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của NHNN.

(9). Tập trung thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính trong Chương trình hành động của NHNN thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

(10). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của ngành ngân hàng.

VIB Online