Tổ chức tài chính vi mô đầu tiên của Việt Nam được cấp phép hoạt động
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, TYM có quyền huy động tiết kiệm trong cộng đồng cũng như nguồn vốn từ các định chế tài chính trong và ngoài nước, chính thức hội nhập vào dòng chảy tài chính quốc gia. Đồng thời, TYM cũng chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, được pháp luật hỗ trợ và quản lý và phải có các tỷ lệ bảo đảm an toàn, thực hiện các yêu cầu báo cáo cũng như quản lý chất lượng nhất định theo quy định.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân