Toạ đàm về Dự thảo 7 Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tham gia Toạ đàm, về phía chuyên gia nước ngoài có Giáo sư Morishima- Giáo sư danh dự Nhật Bản; Ngài Cố vấn trưởng Dự án Jica tại Việt Nam, chuyên gia dài hạn của Dự án Jica; chuyên gia kỹ thuật của Dự án IFC. Về phía Việt Nam có sự tham dự của các thành viên Tổ biên Tập Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm, đại diện các bộ ngành có liên quan như: Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước…đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đại diện Vụ Dân sự Kinh tế, Bộ Tư pháp, các thành viên nhóm thường trực Dự án Luật nêu trên của Cục Đăng ký.

Thay mặt Tổ biên tập, Bà Nguyễn Thuý Hiền- Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm- Tổ trưởng Tổ biên tập Dự án Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm đã giới thiệu một số nội dung chủ yếu và đưa ra những vấn đề cần xin ý kiến để tập trung trao đổi thảo luận về dự án Luật này. Trong đó nêu rõ những quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng đăng ký giao dịch bảo đảm, nguyên tắc đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch bảo đảm, một số nội dung về quản lý nhà nước về đăng ký và trách nhiệm quản lý nhà nước; các quy định về cơ quan đăng ký, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.


Trên cơ sở đó, Giáo sư Nhật Bản Morishima đã có một số ý kiến bình luận về dự thảo 7, các đại biểu tham dự cũng đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, đặc biệt là những vấn đề xoay quanh phạm vi điều chỉnh của dự Luật này và giá trị pháp lý của việc đăng ký, theo đó quy định về đối tượng đăng ký và lựa chọn đăng ký bắt buộc hay đăng ký giao dịch bảo đảm là tự nguyện cho phù hợp. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận về những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm và Luật Đăng ký bất động sản.


Hiện nay còn có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến nội dung Dự thảo Luật này, do đó việc tổ chức Toạ đàm đã tạo diễn đàn để các chuyên gia nước ngoài và đại biểu Việt Nam có được cách hiểu thống nhất. Đồng thời, thông qua những ý kiến trao đổi nêu trên, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật trên cơ sở đề cao lợi ích và tạo sự thuận tiện cho người dân, các doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp