Toạ đàm về dự thảo Luật Các tố chức tín dụng.
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Buổi toạ đàm lần này có sự tham gia của các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật các Tổ chức tín dụng, đại biểu một số cơ quan ngoài ngành Ngân hàng và các chuyên gia giàu kinh nghiệm của dự án STAR.

Các vấn đề chính được đưa ra bàn tại buổi toạ đàm là ranh giới giữa Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng; giám sát ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng; quy định về việc thành lập mới và mở rộng quy mô hoạt động: mức độ giám sát của cơ quan quản lý; sự liên hệ giữa các cơ quan quản lý. Ngoài ra, các chuyên gia của STAR cũng tích cực giải đáp nhiều thắc mắc của các đại biểu tham gia buổi toạ đàm xoay quanh các vấn đề trọng yếu trong dự thảo.

Qua buổi toạ đàm, những vấn đề còn vướng mắc trong dự thảo sẽ được bàn thảo kỹ lưỡng một lần nữa. Hy vọng sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các chuyên gia STAR với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng đáp ứng yêu cầu đổi mới ngành Ngân hàng trong thời kỳ mới.


   Nguồn: www.sbv.gov.vn