Trích 10% thu nhập DN cho khoa học công nghệ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo chiến lược, Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; chế tạo máy tự động hóa và công nghệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 60 tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ năng lực giải quyết những vấn đề trọng yếu quốc gia đối với KHCN; có 5.000 DN KHCN.

Các giải pháp thực hiện bao gồm: tăng định mức chi và mở rộng nội dung chi, đơn giản hóa thủ tục, chứng từ cho phù hợp đặc thù hoạt động KHCN; thúc đẩy xã hội hóa; thu hút đầu tư nước ngoài; bổ sung các định chế liên quan đến sở hữu trí tuệ, xây dựng hệ thống các tòa án hành chính và dân sự về sở hữu trí tuệ… Đặc biệt, có thể trích trên 10% thu nhập tính thuế hằng năm của DN để đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM