Từ 10/2 triển khai bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thông tin từ Hiệp hội ngân hàng, từ 10/2, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chính thức triển khai bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã) có vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng trở xuống và sử dụng 500 lao động trở xuống sẽ thuộc diện được xem xét bảo lãnh tín dụng từ VDB để vay vốn đầu tư tài sản cố định theo dự án, hoặc vay vốn lưu động để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Khi phát sinh nhu cầu vay vốn có bảo lãnh, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn đến VDB, hoặc phía các ngân hàng thương mại sẽ gửi hồ sơ đến VDB.

Thời hạn bảo lãnh phù hợp với thời gian vay vốn từ các ngân hàng thương mại, với mức vốn bảo lãnh là 100% nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi) của doanh nghiệp đối với ngân hàng.

Tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, VDB sẽ thẩm định và nếu đủ điều kiện, VDB sẽ có văn bản chấp thuận bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, và nếu không đủ điều kiện thì doanh nghiệp cũng sẽ được thông báo lý do cụ thể.

Sau đó, ngân hàng thương mại sẽ xem xét và ký hợp đồng tín dụng với doanh nghiệp. Theo quy chế bảo lãnh tín dụng, các ngân hàng thương mại sẽ phải áp dụng lãi suất cho vay có bảo lãnh thấp hơn lãi suất cho vay thông thường.

Mức giảm bao nhiêu sẽ do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn.

Điều kiện để được bảo lãnh là doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển, hoặc phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng; và doanh nghiệp cần có tối thiểu 10% vốn chủ sở hữu tham gia dự án/phương án sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, doanh nghiệp phải sử dụng 100% giá trị tài sản hình thành từ vốn vay (tối đa 90%) và vốn chủ sở hữu (tối thiểu 10%) để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại VDB.

Một số trường hợp không thuộc diện được xem xét bảo lãnh tín dụng.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ (trừ dịch vụ vận tải hàng hóa, giáo dục – đào tạo và y tế); hoặc các khoản vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác.

Th. Thu
Nguồn: CafeF.vn