Từ 1/1/2008: Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản công
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đó là những quy định trong Quy chế tổ chức mua sắm tài sản hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành, nhằm chống lãng phí, tham nhũng trong sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, các loại tài sản như xe, phương tiện vận tải, trang thiết bị chuyên dùng, trang thiết bị tin học được sử dụng trong hệ thống ngành dọc sẽ được trang bị theo phương thức tập trung.

Cụ thể, căn cứ nhu cầu mua sắm và đặc điểm từng loại tài sản, các Bộ, cơ quan TƯ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ sẽ giao việc mua sắm cho một đơn vị trực thuộc. Đơn vị này sẽ bàn giao tài sản cho các cơ quan sử dụng.

Kế hoạch mua sắm tài sản, kết quả đấu thầu, danh sách đơn vị trúng thầu đều phải được công khai định kỳ 6 tháng/lần theo các hình thức phát hành ấn phẩm, niêm yết công khai, công bố trong hội nghị tổng kết và trên các trang thông tin điện tử.

Quy chế cũng nêu rõ, cần công khai cả danh sách các đơn vị được giao sử dụng tài sản lẫn việc quản lý, sử dụng các khoản hoa hồng từ mua sắm tài sản, hàng hóa.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về mua sắm tài sản, hàng hoá theo phương thức tập trung tại quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Việc đầu tư xây dựng mới tài sản là nhà, công trình kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2008, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan TƯ, địa phương đăng ký sẽ bắt đầu thí điểm hình thức này.

Trong quý I năm 2009, Bộ Tài chính sẽ tổng kết việc thực thiện thí điểm để đề xuất sửa đổi, bổ sung đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai áp dụng cho tất cả các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất từ 1/7/2009.

Nguồn: VNN