Từ 1/1/2009: Tăng lương tối thiểu doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự kiến Bộ sẽ trình Chính phủ để công bố ngay trong tháng 10/2008 và lương mới sẽ áp dụng từ 1/1/2009 theo 2 mức khác nhau. Mức lương sẽ được xây dựng dựa trên những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và người lao động, sao cho vừa đảm bảo được đời sống của người lao động, nhưng không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời lạm phát.
Lương tối thiểu chung dự kiến cũng sẽ được điều chỉnh vào khoảng quý II/2009, chậm 3 tháng so với lộ trình cũ (1/1/2009). Trước đó, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh lương hưu cho 4 nhóm đối tượng lên 15% kể từ ngày 1/10/2008,  trong đó có trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn với mức 270.000 đồng/người. Đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn là đối tượng có mức lương thấp, có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,00 trở xuống (tương đương 1,6 triệu đồng).

Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp