Từ 22/6, kiểm tra việc cắt giảm đầu tư công
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đối với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giao thông – Vận tải và Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch – Đầu tư sẽ tập trung kiểm tra chủ yếu vào các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cụ thể là tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước, việc sắp xếp kế hoạch vốn đầu tư phát triển của các đơn vị năm 2008. 

Đoàn kiểm tra sẽ tập trung nhiều vào việc thực hiện sắp xếp, rà soát lại kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước về: Danh mục các công trình dự án đình hoãn (bao gồm dự án không có trong quy hoạch, dự án chưa chuẩn bị đủ thủ tục; các dự án xây dựng trụ sở, hội trường…); Danh mục các dự án giãn tiến độ thi công (bao gồm: dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các dự án mục tiêu hoàn thành cuối năm 2007 nhưng không đáp ứng đủ vốn phải kéo dài thi công…); Danh mục các dự án tạm dừng triển khai (do chưa thật sự cấp bách phải hoàn thành trong năm 2008 hoặc chưa rõ về hiệu quả và nguồn vốn).

Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị được kiểm tra có phương án sắp sếp lại kế hoạch đầu tư trong năm 2008 theo nguyên tắc không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư ngân sách đã được giao.

Còn đối với các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, Bộ Kế hoạch – Đầu tư sẽ kiểm tra tình hình hoạt động đầu tư đối với ngành nghề chính và các ngành nghề thuộc lĩnh vực khác; tình hình sử dụng vốn vay tín dụng các ngân hàng và nguồn vốn đang quản lý; rà soát việc cắt giảm đầu tư để làm trụ sở, tập trung cho các công trình dự án phục vụ trực tiếp cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính.

Đối với các ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách Xã hội và các ngân hàng thương mại, việc kiểm tra sẽ tập trung vào việc huy động và sử dụng nguồn vốn, các khoản nợ xấu của ngân hàng; tình hình cho vay đối với các dự án của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước.

Báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch – Đầu tư gần đây cho thấy, tính đến ngày 28/5/2008, mới có 28 bộ, ngành; 43 địa phương, 8 tập đoàn kinh tế và tổng công ty gửi báo cáo kết quả rà soát các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo quy định tại Quyết định 390/QĐ – TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo báo cáo này, Bộ Kế hoach – Đầu tư cho biết, tính đến 28/5, tổng số công trình, dự án đình hoãn, ngừng triển khai thực hiện và giãn tiến độ thực hiện trong kế hoạch năm 2008 là 995 dự án, với tổng số vốn 3.983 tỷ đồng, trong đó, số dự án đình hoãn và ngừng triển khai thực hiện là 618 dự án, với tổng số vốn kế hoạch năm 2008 là 1.450 tỷ đồng; số dự án giãn tiến độ thực hiện là 377 dự án, với số vốn 2.533 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số dự án đình hoãn và giãn tiến độ đến thời điểm báo cáo, không có dự án nhóm A.

Theo nhiều chuyên gia, số lượng vốn điều chỉnh giảm chỉ khoảng gần 4.000 tỷ đồng và theo dự báo, nếu có báo cáo đầy đủ, thì con số này cũng chỉ là 5.000 tỷ đồng. Con số cắt giảm này quá ít, không có ý nghĩa đối với mục tiêu chống lạm phát mà Chính phủ đã đặt ra. Hơn nữa, với chỉ 5.000 tỷ thì không đủ để bù đắp trượt giá cho các dự án khác, bởi theo tính toán thì giá cả các loại nguyên vật liệu đã tăng tới 40-50% so với trước đó.