Từ hôm nay (01/12), giá xăng A92 là 12.000 đồng/lít
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, cụ thể:

– Mặt hàng xăng

35%

– Mặt hàng dầu hoả

35%

– Mặt hàng madut

35%

– Mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không

35%

Mức thuế suất thuế nhập khẩu nêu trên được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 02/12/2008.

2. Trên cơ sở đăng ký giảm giá xăng, dầu của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, liên Bộ Tài chính – Công thương thống nhất thông báo giá bán lẻ xăng, dầu trong nước như sau:

Chủng loại nhiên liệu

Giá bán buôn tối đa (đồng/kg)

Giá bán lẻ

(đồng/lít)

– Xăng RON 92

12.000

– Điêden 0,05S

12.000

– Dầu hỏa

13.000

– Madut 3,5S

8.500

Giá bán các loại xăng, dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường và được áp dụng trong ngày hôm nay 01/12/2008.

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bán hàng theo giá đã đăng ký, niêm yết giá bán công khai trong toàn hệ thống, bán hàng đủ khối lượng, đúng chất lượng cho khách hàng và không được bán cao hơn giá niêm yết; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh xăng, dầu theo cơ chế thị trường.

Nguồn: CPV