UB Quốc phòng và An ninh lấy ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tới dự. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đại diện Thường trực UB Pháp luật…

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã được trình QH đầu Kỳ họp thứ Ba, dự kiến sẽ được xem xét, thông qua ngay tại Kỳ họp này. Tại buổi họp, các đại biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến chức vụ cơ bản của sỹ quan; Tuổi phục vụ tại ngũ của sỹ quan; Đối tượng phong quân hàm sỹ quan tại ngũ; Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sỹ quan biệt phái; Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sỹ quan tại ngũ; Quyền lợi của sỹ quan thôi phục vụ tại ngũ; Gọi đào tạo sỹ quan dự bị và gọi sỹ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu… 

Đa số các đại biểu cho rằng, sau khi QH cho ý kiến lần đầu, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng tiếp thu khá đầy đủ ý kiến của các ĐBQH. Tuy nhiên một số nội dung cần được chỉnh lý và cân đối lại nhằm bảo đảm tính khả thi cũng như không bỏ sót các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật. Liên quan đến Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật, nhiều đại biểu cho rằng, cần bổ sung thêm lý lẽ nhằm tăng tính thuyết phục đối với những nội dung được chỉnh lý, tiếp thu trong dự thảo luật…

Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân