UBCKNN đề nghị DN hoãn chào bán chứng khoán ra công chúng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Công văn này nói rõ thời gian vừa qua, số lượng các doanh nghiệp đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tăng lên rất nhanh và tập trung vào thời điểm nên ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của thị trường. Vì vậy, UBCKNN đề nghị các công ty niêm yết cần cân nhắc thời điểm chào bán, phương án huy động vốn phù hợp với tình hình thị trường. Đối với những dự án sử dụng vốn chưa cụ thể và cấp bách cần được xem xét lại, trì hoãn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, báo cáo đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Riêng với các công ty đã được UBCK cấp giấy chứng nhận chào bán nhưng chưa thực hiện việc phát hành thì xem xét giãn phát hành theo quy định. Trường hợp quá thời hạn giãn phát hành theo quy định, có thể báo cáo UBCKNN chấm dứt đợt phát hành và công ty có thể đăng ký lại đợt phát hành mới khi điều kiện cho phép. Về việc này UBCKNN sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở bổ sung cập nhật số liệu để giảm thiểu thủ tục cho doanh nghiệp. Ngoài ra, UBCKNN cũng khuyến cáo các công ty chứng khoán trong quá trình tư vấn phát hành cần hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn thời điểm phù hợp tình hình thị trường để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM