Ưu tiên giải ngân cho các dự án xi măng khu vực phía Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục bảo đảm vốn cho các dự án xi măng đã ký kết hợp đồng tín dụng, hoàn thành đưa vào sản xuất trong các năm 2008-2009. Đối với phần vốn chưa giải ngân, thực hiện theo lãi suất hiện hành; phần vốn đã giải ngân, các bên thương thảo về mức lãi suất hợp lý, trên nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro.

Riêng các dự án đi vào sản xuất trong năm 2010, Bộ Xây dựng rà soát, cân đối lại tiến độ huy động vốn trên cơ sở tính toán đến mức tăng trưởng trong các năm sau và thống nhất với các ngân hàng thương mại để có kế hoạch thu xếp vốn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục giải ngân cho các dự án đáp ứng đủ điều kiện giải ngân theo quy định, ưu tiên các dự án ở khu vực phía Nam.

Các doanh nghiệp cơ cấu lại vốn của các dự án để chủ động huy động nguồn vốn thực hiện. Trường hợp cần thiết bảo lãnh của ngân hàng trong nước để vay vốn nước ngoài, các doanh nghiệp chủ động thương thảo, lựa chọn ngân hàng đứng ra thu xếp bảo lãnh.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ cho các dự án xi măng, bảo đảm việc cấp giấy phép đơn giản, nhanh chóng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ