Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai giám sát thị trường
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, UBCKNN đã thành lập Ban giám sát thị trường chứng khoán với các nhiệm vụ chủ yếu gồm giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán cũng như hoạt động của nhà đầu tư và mọi thành viên tham gia thị trường. Đồng thời, UBCKNN cũng bắt đầu triển khai việc giám sát và kiểm tra quy trình mở tài khoản, đặt lệnh và giao dịch tại các công ty chứng khoán nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư được công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Hiện UBCKNN đã có quyết định kiểm tra việc thực hiện quy trình đặt lệnh giao dịch của công ty cổ phần chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương và Công ty TNNH chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương tín. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện thường

Nguồn: Báo Thanh niên điện tử