Ủy ban Kinh tế lấy ý kiến về Dự án Luật Quy hoạch đô thị
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo thống kê, tỷ lệ đô thị hóa trên cả nước hiện đạt gần 30% với trên 743 đô thị các loại. Tuy nhiên, thực tế phát triển đô thị hiện có nhiều bất cập, đặc biệt là trong công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Thực tế này đòi hỏi cần tạo lập khuôn khổ pháp lý đầy đủ và rõ ràng cho công tác quy hoạch và phát triển đô thị ở nước ta. 
      
Các ý kiến tham dự Tọa đàm đều cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Dự án Luật Quy hoạch đô thị. Bởi đây sẽ là công cụ pháp lý hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển đô thị và giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay trong quản lý phát triển đô thị, nhất là việc sử dụng đất đai, quản lý không gian đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ đô thị. Các ý kiến cho rằng, một trong những yêu cầu quan trọng mà dự Luật cần hướng tới quy hoạch đô thị phải bảo đảm sự thống nhất với quy hoạch phát triển KT- XH, quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng đất. Dự luật không nên giao thực hiện quy hoạch đô thị cho Bộ Xây dựng vì cơ quan này chỉ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, thực hiện quy hoạch vùng, chuỗi đô thị và các đô thị đặc biệt, còn các quy hoạch của từng đô thị sẽ giao cho chính quyền đô thị thực hiện. Đi vào các vấn đề cụ thể, các đại biểu đã cho ý kiến về bố cục, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự án luật; Vấn đề lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và chế tài xử lý vi phạm trong quy hoạch đô thị…
      
Dự kiến, dự án Luật Quy hoạch đô thị sẽ được trình QH Khóa XII cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tư.

Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân