VAFI kiến nghị phát triển nhà đầu tư tổ chức
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo VAFI, để thị trường chứng khoán phát triển bền vững thì cần phải tăng cường xây dựng lực lượng nhà đầu tư tổ chức lớn mạnh nhiều hơn nữa.

Để góp phần thực hiện mục tiêu này, VAFI đưa ra những nhóm giải pháp:

Hệ thống các Nhóm giải pháp cơ bản :

Cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập và hoạt động các tổ chức đầu tư chứng khoán.

Loại bỏ những rào cản và bất bình đẳng đang tồn tại hiện nay đối với các tổ chức đầu tư tài chính.

Có cơ chế khuyến khích của nhà nước trong việc phát triển nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Tăng cường khuyến khích nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào công ty đại chúng.

Tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động các loại hình Quỹ hưu trí và Quỹ từ thiện trong hoạt động đầu tư chứng khoán.

Cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập và hoạt động các tổ chức đầu tư tài chính

Về cải cách Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, VAFI cho rằng, các loại chứng chỉ hành nghề ít tác động tích cực đến việc quản lý công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thay vào đó là những rào cản về thủ tục cấp chứng chỉ rườm rà nhiêu khê, phức tạp…

Cải cách thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán: VAFI cho rằng, thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ ở nước ta là phức tạp và khó khăn nhất thế giới. Thủ tục là khó khăn nhưng không thể hiện được chất lượng của công ty quản lý quỹ, cản trở này cần phải được cải cách theo thông lệ thế giới .

Ngoài ra, thủ tục thành lập quỹ đầu tư chứng khoán lại càng khó khăn và phức tạp hơn, trong nhiều trường hợp xin được giấy phép thành lập quỹ thì doanh nghiệp mất cơ hội huy động vốn hoặc làm cho các nhà đầu tư nản lòng, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài .

Nguồn: Báo Điện tử Đầu tư