Vật tư, thiết bị sản xuất cơ khí trọng điểm có thuế nhập khẩu 0%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, các vật tư, thiết bị nói trên được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký (28/12/.2010), tức khoảng giữa tháng 2/2011.

Để được hưởng mức thuế này, vật tư, thiết bị phải thuộc trong quy định tại danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 và danh mục các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg.   Theo SGTT