Xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự án sẽ được vận hành thử nghiệm tại ba đơn vị là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội, sau đó, sẽ được nhân rộng ra toàn quốc nhằm góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động đấu thầu tại Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu Bộ KHĐT Đặng Huy Đông cho biết, đây là lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam, ngay cả trên thế giới, một số nước phát triển cũng chưa xây dựng được hệ thống đấu thầu qua mạng hoàn chỉnh.

Việc quản lý đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước theo cơ chế thị trường đã hình thành ở Việt Nam được 10 năm.

Hàn Quốc là quốc gia đã có kinh nghiệm xây dựng hệ thống đấu thầu qua mạng và được Liên Hợp Quốc đánh giá là một điển hình thành công.

Đại sứ Hàn Quốc cho rằng, sự thành công của chương trình phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam, vào sự nỗ lực của các đơn vị thử nghiệm, đơn vị thực hiện và sự quan tâm của Chính phủ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ