Xây dựng văn bản luật cần người dân tham gia
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cũng theo bà Hồng, cần bổ sung thời gian gửi tờ trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong nhiều trường hợp, các cơ quan không đủ thời gian thẩm định khi tờ trình được gửi tới.

Đại biểu Ngô Minh Hồng còn góp ý: Hiện nay có nhiều văn bản quy phạm pháp luật ghi chữ “mật”, như thế không biết áp dụng cho ai. Cần quy định rõ văn bản nào không cần ghi chữ “mật”. Đối với những văn bản không cần giữ bí mật, cần phổ biến để được áp dụng rộng rãi.

Bà Ưng Thị Xuân Hương, Sở Tư pháp TP.HCM, góp ý, đối với hiện tượng văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan soạn thảo. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật mang tính thử nghiệm riêng cho các địa phương, nếu thử nghiệm thành công, cần áp dụng rộng rãi cho các địa phương khác, không nên để tình trạng khơi lên một mô hình mới tại một địa phương, rồi để chìm xuồng.

Đại biểu Trần Du Lịch cho biết, con số hơn 21.000 văn bản quy phạm pháp luật trên cả nước hiện nay là quá nhiều. Hiện đã rút bớt 12 loại văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản như chỉ thị, quyết định của toà án tối cao, quyết định của kiểm toán Nhà nước… không còn là văn bản quy phạm pháp luật.

Lãng phí hội trường

Góp ý về dự thảo Luật công sản, các đại biểu tập trung vào vấn đề cơ quan Nhà nước cho thuê tài sản công.

Theo đại biểu Ngô Minh Hồng, việc cho thuê tài sản đã có những bài học đau đớn. Nhiều cơ quan có vị trí đất tốt đã tạo hình thức liên doanh, liên kết với tổ chức, các nhân khác. Và sau một thời gian, với việc quản lý không chặt chẽ, đất đã biến thành của tư nhân. “Nên chăng không giao quyền sử dụng đất cho cơ quan mà chỉ cho thuê” – bà Hồng gợi ý.

Có ý kiến khác lại cho rằng, đã là cơ quan Nhà nước phục vụ nhân dân thì thì cần được giao sử dụng tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Du Lịch, hiện nay rất nhiều cơ quan Nhà nước có hội trường riêng và một năm chỉ họp vài lần. Hội trường đành để cho thuê, rất lãng phí. Cần hạn chế tình trạng này và quy định về sự tập trung hội họp tại một số hội trường chung.

Nguồn: Báo Điện tử Việt Nam Nét