Xử lý sau thanh tra dự án đầu tư dự án ô tô VEAM ( Thanh Hóa)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

VEAM trong quá trình triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả của dự án. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo VEAM thực hiện quyết toán dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định công nghệ, đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của Nhà nước và chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân có sai phạm trong thực hiện dự án. Kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nguồn: TTXVN