Xuất khẩu hàng dệt và may mặc 4 tháng ước đạt gần 5,1 tỷ USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp đã tăng cường khai thác thị trường nội địa để cung cấp hàng Việt Nam chất lượng cao, giá cả hợp lý và cũng là để duy trì sản xuất liên tục, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Một số doanh nghiệp tận dụng kinh nghiệm làm hàng xuất khẩu đã mở rộng sản xuất sang làm hàng nội địa bằng cách chú trọng thay đổi quy cách, mẫu mã sản phẩm nhưng chất lượng không thay đổi so với hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, sức mua trong nước ngày càng hạn chế đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành.

Theo thống kê của Bộ Công thương, sản lượng quần áo mặc thường tháng 4 ước đạt 226,6 triệu chiếc, tăng 7,1% so với tháng 3 và tăng 13,4% so với tháng 4-2012; tính chung 4 tháng ước đạt 815,6 triệu chiếc, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên 4 tháng ước đạt 90,2 triệu m2, giảm 6,5% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 246,6 triệu m2, giảm 9,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc 4 tháng ước đạt gần 5,1 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ. 

Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử