Xuất khẩu hàng hóa tháng 5 tăng 28,5% so với cùng kỳ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong năm tháng đầu năm, kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu đạt mức tăng cao là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 3,7 tỷ USD, tăng 110,9% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,7 tỷ USD, tăng 99,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 58%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,9 tỷ USD, tăng 150%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,8 tỷ USD, tăng 22,6%; xăng dầu đạt 969 triệu USD, tăng 26,5%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 707 triệu USD, tăng 29,9%; sản phẩm chất dẻo đạt 624 triệu USD, tăng 23,6%; hạt điều đạt 511 triệu USD, tăng 28,1%; hạt tiêu đạt 409 triệu USD, tăng 42,1%. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có mức kim ngạch tăng khá là: Hàng dệt may đạt 5,3 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2011; giày dép đạt 2,7 tỷ USD, tăng 14,3%; thủy sản đạt 2,3 tỷ USD, tăng 11,7%. Riêng xuất khẩu dầu thô, gạo và than đá giảm cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước, trong đó dầu thô đạt 3 triệu tấn, giảm 9,8% và kim ngạch đạt 2,9 tỷ USD, giảm 0,5%; gạo đạt 2,9 triệu tấn, giảm 12,4% và kim ngạch đạt 1,4 tỷ USD, giảm 17,2%; than đá đạt 5,8 triệu tấn, giảm 14,4% và kim ngạch đạt 512 triệu USD, giảm 20,4%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam năm tháng đầu năm 2012, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 7,4 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2011; tiếp đến là EU đạt 7,3 tỷ USD, tăng 21,6%; ASEAN đạt 6,2 tỷ USD, tăng 19,5%; Nhật Bản đạt 5,3 tỷ USD, tăng 41,6%; Trung Quốc đạt 5 tỷ USD, tăng 33,3%; Hàn Quốc đạt 2 tỷ USD, tăng 9%./.

Theo TTNN