Xuất khẩu thủy sản đối mặt nhiều khó khăn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

… nhất là tình trạng xâm nhập mặn diễn ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm. Đã có khoảng hơn 2.000ha thuộc vùng nuôi tôm quảng canh cải tiến bị thiệt hại. Tính đến hết tháng 2, diện tích nuôi tôm nước lợ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt 368.000ha; trong đó, diện tích nuôi tôm sú là 358.000ha, chỉ bằng 86,6% so với cùng kỳ 2015; diện tích nuôi tôm chân trắng khoảng 9.700ha, bằng 72,5% so với cùng kỳ 2015. Hầu hết các địa phương có diện tích thả giống chỉ đạt khoảng 50% kế hoạch. Tổng cục Thủy sản dự báo sản lượng tôm sẽ đạt thấp tương ứng với diện tích thiếu hụt và có thể dẫn đến thiếu nguyên liệu trong những tháng tiếp theo.Vũ Quang