Xuất khẩu xăng dầu: doanh nghiệp tự chịu mọi lỗ, lãi
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Quy chế này sẽ bãi bỏ Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Theo Quy chế này, chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu mới được xuất khẩu xăng dầu. Các thương nhân được xuất khẩu xăng dầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá bán và lỗ lãi có tính các chi phí phát sinh, thực hiện đủ nghĩa vụ thuế vì Nhà nước sẽ không bù giá cho hoạt động xuất khẩu này.

Thương nhân có nhu cầu xuất khẩu sẽ làm đơn theo mẫu và gửi về Bộ Công Thương. Sau 7 ngày làm việc, Bộ sẽ cấp giấy phép hoặc có văn bản thông báo lý do không cấp phép. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Nguồn: Báo Hà Nội mới