Doanh nghiệp Việt Nam lo ngại biến động tỷ giá
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo báo cáo của HSBC, không giống các thị trường trong khu vực, đồng đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Cuộc khảo sát đã cho thấy sự gia tăng đáng kể (26%) về số lượng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (78% so với 52% nửa đầu 2010) cho rằng biến động tỷ giá sẽ mang đến nhiều khó khăn nhất cho tăng trưởng xuất nhập khẩu.

Một trong những điểm nổi bât của đợt khảo sát lần này là sự gia tăng số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (66% so với 53% nửa đầu 2010) cho rằng tỷ giá ngoại hối sẽ có tác động tiêu cực lên họat động kinh doanh của họ trong 6 tháng tới; chỉ 9% các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho rằng tỷ giá ngoại hối sẽ có tác động tích cực lên hoạt động kinh doanh của họ.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng biến động tỷ giá ngoại hối là rào cản lớn nhất cho sự phát triển kinh doanh (71% so với 48% nửa đầu 2010), theo sau là chi phí vận chuyển, giao nhận, và lưu kho (43%), chính sách về thương mại của nhà nước (36%). Lãi suất tăng ít ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hơn khi chỉ có 20% cho rằng đó là khó khăn lớn nhất; ít hơn 18% so với nửa đầu 2010 (38%).

Duy Linh
Nguồn: Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu