Nhiều doanh nghiệp nhà nước báo cáo tài chính chưa đúng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Kiểm toán tại các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính, ngân hàng, KTNN phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị điều chỉnh tài sản hàng nghìn tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra và thanh tra sáu vụ việc liên quan để tiếp tục làm rõ.

Thực hiện kiểm toán 224/318 doanh nghiệp thành viên thuộc 16 tập đoàn, tổng công ty nhà nước có 208 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, 16 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. KTNN đánh giá phần lớn các doanh nghiệp được kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, tăng trưởng so với năm 2006, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 11.975 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực đạt 4.376 tỉ, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản 3.359 tỉ, Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn 1.122 tỉ, Tổng công ty Hàng hải VN 1.004 tỉ, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn 557 tỉ, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn 373 tỉ, Tổng công ty Khánh Việt 268 tỉ, Tổng công ty Lắp máy VN 181 tỉ…

Tuy nhiên, KTNN cũng chỉ ra báo cáo tài chính của hầu hết các doanh nghiệp phản ánh chưa đúng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nên tiến hành điều chỉnh tăng hơn 137 tỉ đồng về tài sản, nguồn vốn; gần 564 tỉ đồng doanh thu; giảm gần 159 tỉ đồng chi phí, tăng lợi nhuận trước thuế trên 722 tỉ đồng, chủ yếu từ các đơn vị đã nêu trên.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ  điện tử