56% Doanh nghiệp tài chính thiếu nhận thức về bảo mật thông tin
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong số những người có biết đến tình trạng báo động của công ty thì có 37% không biết chi tiết của các sự kiện. Có nhiều phân tích sâu sắc hơn nữa được tiết lộ trong báo cáo “Chiến lược kinh doanh: Khảo sát Bảo mật 2011 – Tình trạng bảo mật thông tin trong ngành dịch vụ tài chính châu Á”, trong đó nêu lên những vấn đề cơ bản xung quanh các sáng kiến bảo mật cốt lõi trong các doanh nghiệp tài chính châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Li-May Chew, Phó GĐ Bộ phận Nghiên cứu tài chính của IDC châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Việc thiếu nhận thức và theo dõi bảo mật như vậy rõ ràng sẽ làm suy yếu khả năng phát hiện và phản ứng kịp thời để chống lại các cuộc tấn công vào hệ thống bảo mật thông tin (Information security)”.

Theo bà Li-May, dù phần lớn các tổ chức tài chính đã tự xây dựng tư thế chủ động để quản lý rủi ro bảo mật CNTT, nhưng vẫn còn sự khác biệt giữa ý tưởng tốt đẹp và thực tế tiến hành, giữa chính sách và thực tiễn trong quản lý bảo mật CNTT. Chính sự khác biệt lớn như vậy, đặt ra một câu hỏi thực tế rằng có nên cắt giảm các chi phí bảo mật hay không? Và có 18% công ty được khảo sát đã chuẩn bị “không bảo vệ” cho một số lĩnh vực dễ bị tổn hại.

“Điều này thực sự rất cần được lưu ý và chúng tôi khuyến cáo các tổ chức tài chính không nên làm như vậy. Một trong các lý do chính đó là chúng ta đang ở trong một môi trường có nhiều mối đe dọa cao, vì vậy mỗi tổ chức nên duy trì bảo mật mạnh mẽ hơn là chọn không bảo mật một số lĩnh vực”, bà Li-May cảnh báo.

Báo cáo cũng cho biết, chính các biện pháp trừng phạt của cơ quan quản lý đã gây áp lực lớn cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty tài chính, buộc họ phải đầu tư vào bảo mật thông tin để phù hợp với luật. Tuy nhiên, có nhiều trở ngại hiện tồn tại đã làm khó việc thực hiện đầy đủ bảo mật thông tin, những trở ngại chính như: thiếu ngân sách đầu tư (chiếm 28,5% trong tổng số người được hỏi), các mối đe dọa ngày càng phức tạp hơn (22%) và thiếu sự hỗ trợ từ những quản lý cấp cao (13% ). Ngoài ra, có 63% người được hỏi dự đoán rằng ngân sách cho công nghệ bảo mật thông tin sẽ tăng.

P.N

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam

Báo cáo “Chiến lược kinh doanh: Khảo sát Bảo mật 2011 – Tình trạng

bảo mật thông tin trong ngành dịch vụ tài chính châu Á”, bao gồm các

vấn đề cơ bản xung quanh vai trò của các giám đốc bảo mật thông tin

 (CISO), cam kết của các tổ chức tài chính đối với bảo mật thông tin

và sáng kiến bảo mật công nghệ thông tin cốt lõi.