ADB nâng dự báo tăng trưởng, hạ mức lạm phát của Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ông Ayumi Konishi – giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, phát biểu:“Kể từ cuộc họp báo về Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2010 vào tháng 4 năm nay, Việt Nam đã củng cố sự ổn định kinh tế vĩ mô của mình và với kết quả đó chúng tôi đã điều chỉnh theo hướng tăng mức dự báo tăng trưởng của chúng tôi cho năm 2010 và 2011, đồng thời hạ mức dự báo về tỷ lệ lạm phát”.   Theo đánh giá của ADB, Việt Nam đã thành công trong quá trình chuyển đổi từ việc thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009 sang các chính sách hướng đến mục tiêu tăng trưởng ổn định.   Bên cạnh đó, ADB cũng ghi nhận những biện pháp mà Chính phủ Việt Nam thực hiện để bình ổn nền kinh tế đã góp phần cải thiện dự trữ ngoại hối. Với việc cải thiện tài khoản vốn, cán cân thanh toán tổng thể có thể chuyển sang mức thặng dư nhỏ trong Quí II/2010 sau khi liên tục thâm hụt kể từ đầu năm ngoái. Tăng trưởng kinh tế trong Quí II đã có tốc độ nhanh hơn.   ADB cũng ghi nhận việc Quốc hội thông qua hai luật vào tháng 6/2010: Luật mới về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng, cùng với nhiều văn bản pháp quy được Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác ban hành cho thấy tiến bộ trong việc củng cố khuôn khổ thực hiện các chính sách tiền tệ và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.   Tuy nhiên, để chuẩn bị cho giai đoạn 10 năm tiếp theo với tư cách là một nước có mức thu nhập trung bình, theo khuyến nghị của ADB, Việt Nam cần phải cẩn trọng trong việc duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, truyền đạt một cách có hiệu quả đường lối chính sách đó đến người dân đồng thời tiếp tục thúc đẩy các cải cách.   Bằng những dữ liệu đã phân tích, ADB cũng nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2011 từ 6,8% lên 7% và hạ mức dự báo lạm phát năm 2011 xuống còn 7,5%.

Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp