Bộ Công thương bãi bỏ 30 thủ tục hành chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó có 28 thủ tục liên quan đến lĩnh vực điện lực và 2 thủ tục thuộc nhóm khác. Bên cạnh đó, Bộ Công thương sẽ thực hiện đơn giản hóa 40 TTHC như bãi bỏ các thành phần tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ giải quyết.

Các nhóm TTHC được đơn giản hóa liên quan đến lĩnh vực hóa chất, lưu thông hàng hóa trong nước, khí dầu mỏ hóa lỏng, công nghiệp tiêu dùng, an toàn thực phẩm, dịch vụ thương mại và điện lực. Các đơn vị liên quan phải thực hiện ngay trong năm nay về việc đơn giản hóa 15 TTHC liên quan đến 11 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

M.Phương
Nguồn: Báo Thanh niên điện tử