Bộ Tài chính công bố Bộ thủ tục hành chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Tài chính công bố 5 quyết định công bố 840 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình, gồm các lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, chứng khoán, kho bạc nhà nước kèm theo các mẫu đơn, mẫu tờ khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Tài chính ký ngày 10/8/2009.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã cùng bấm nút công khai toàn bộ TTHC trên website của Bộ Tài chính, tại địa chỉ: www.mof.gov.vn. Tại thời điểm công bố, toàn bộ dữ liệu về các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được cập nhật tại Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và trang thông tin của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng, đây là sự kiện hết sức quan trọng đối với Bộ Tài chính trong dịp kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Bộ Tài chính. Việc công bố TTHC sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo hướng minh bạch, công khai, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thể tìm hiểu, tra cứu đầy đủ, thuận lợi và có hệ thống các TTHC. Đây cũng là một cơ sở quan trọng giúp Bộ Tài chính tiếp nhận thông tin phản hồi, ý kiến đóng góp về các TTHC để tiếp tục nghiên cứu, sủa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần trách nhiệm của Tổ đề án 30 của Bộ Tài chính, công bố sớm hơn thời gian và có chất lượng cao. Đây là bộ thứ 8 công bố bộ TTHC. Trong tháng 9, Chính phủ sẽ công bố công khai Bộ TTHC quốc gia. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bước đầu thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, loại bỏ TTHC rườm rà, phức tạp và không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm thực thi pháp luật. Bước tiếp theo, Chính phủ yêu cầu các bộ tiếp tục rà soát loại bỏ 3% trong các thủ tục hành chính đã công bố.

Nguồn: Báo điện tử Công thương