Bộ Tài chính đề nghị xem lại mức phí thu ở cảng biển Hải Phòng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với thành phố Hải Phòng cần xem xét mức thu cho phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp để từ đó báo cáo HĐND thành phố cân nhắc điều chỉnh mức thu.

Bộ Tài chính vừa có công văn phúc đáp Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị dừng thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, cung ứng dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng của Hiệp hội bông sợi Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Qua nội dung công văn của các hiệp hội, doanh nghiệp phản ánh, Bộ Tài chính cho biết vấn đề vướng mắc chủ yếu là ở mức thu. Các doanh nghiệp cho rằng mức thu phí đó là cao.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, trong điều kiện hiện nay, mức thu cần đảm bảo tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp hoạt động xuât nhập khẩu và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam như tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với thành phố Hải Phòng cần xem xét mức thu cho phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp để từ đó báo cáo HĐND thành phố cân nhắc điều chỉnh mức thu.

Đồng thời, đảm bảo lưu thông phương tiện được thông suốt thuận lợi, tránh việc ách tắc các phương tiện ra vào cảng, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng khẳng định, căn cứ các quy định, việc quyết định thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng là bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với quy định của Luật phí, lệ phí và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bởi Nghị quyết do Hội đồng Nhân dân ban hành và thời điểm có hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, tức là đúng với quy định.

Về các khoản phí, phí này được dùng để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng cải tạo công trình hạ tầng trong khu vực cửa khẩu và mức phí tùy theo tình hình của từng địa phương. Tuy nhiên, trước khi trình HĐND duyệt mức phí, các địa phương có cảng biển cần tham khảo các địa phương có cửa khẩu biên giới để đảm bảo tương đồng, phù hợp.

Trong thời gian qua, một số địa phương như Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn… dần triển khai thực hiện thu phí phỉ sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu vực kinh tế cửa khẩu.

Từ khi triển khai Luật phí, lệ phí, Hải Phòng là địa phương đầu tiên quy định thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu vực kinh tế cửa khẩu đường biển.

Trước đó, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải cũng đã có ý kiến về việc thu phí hạ tầng cảng biển của Hải Phòng. Qua đó, Bộ Giao thông vận tải khẳng định thẩm quyền ban hành Nghị quyết sổ 148 của Hội đổng nhân dân thành phố Hải Phòng. Còn Bộ Tư pháp cho biết, Hải Phòng đã tổ chức đẩy đủ việc lấy ý kiến doanh nghiệp và người dân đối với Đề án thu phí nói trên.

Trước đó, theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc Hải Phòng thu phí hạ tầng cảng biển theo Nghị quyết số 148 có nhiều điểm bất hợp lý, có dấu hiệu tận thu tạo gánh nặng và giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đại diện Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) cũng chỉ ra rằng trước khi ban hành Nghị quyết nói trên Hải Phòng đã không thực hiện các trình tự theo quy định như lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp của quy định (là thành viên các hiệp hội, các doanh nghiệp); đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố tối thiểu 30 hay đánh giá tác động từ việc ban hành chính sách này. Hiện doanh nghiệp vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối việc thu phí này.

Theo Bizlive