Bộ Tư Pháp đôn đốc TP Hồ Chí Minh sửa văn bản trái luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thành phố tự đặt thêm điều kiện cấp “sổ đỏ”

Từ cách đây một năm rưỡi, tháng 1/2010, sau khi nhận được ý kiến của công dân phản ánh Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND (ngày 30/7/2007) của UBND TP.HCM ban hành Qui định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu (QSH) nhà ở và quyền sử dụng (QSD) đất ở, Giấy chứng nhận QSH nhà ở, Giấy chứng nhân QSD đất tại TP.HCM (sau đây gọi tắt là Bản Qui định) “có nội dung trái pháp luật và đề nghị Cục kiểm tra đối với văn bản này”, Cục Kiểm tra VBQPPL đã tiến hành kiểm tra và bước đầu phát hiện Quyết định 54 có một số vấn đề cần được xem xét để đảm bảo tính hợp pháp.

Bởi đối chiếu với các loại giấy tờ làm cơ sở để cấp Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở qui định tại các Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, Điều 43 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì không có các loại giấy tờ là “Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng, Biên bản nghiệm thu hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao cho UBND quận, huyện hoặc Sở Giao thông – Công chính quản lý để đưa vào sử dụng theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng” như qui định tại điểm c, khoản 2, Điều 10, Bản Qui định.

Như vậy, các loại giấy tờ qui định tại điểm c, khoản 2, Điều 10, Bản Qui định là không phù hợp với qui định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, Cục đã lập tức có công văn thông báo với nội dung và đề nghị UBND TP.HCM tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho Cục.

“Quyền lợi người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng”

Ngày 22/9/2010, do không nhận được thông báo của UBND TP.HCM về kết quả xử lý những nội dung trái pháp luật trong Quyết định 54, Cục tiếp tục có công văn đôn đốc. Lần này, Lãnh đạo UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 54.

Song mọi việc dường như chỉ dừng tại đó, vì đến nay đã hơn nửa năm, UBND TP.HCM vẫn chưa ban hành được Quyết định thay thế và chưa xử lý những nội dung trái pháp luật trong Quyết định 54 theo thông báo của Cục Kiểm tra VBQPPL. Sự chậm chễ này khiến việc cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở, QSD đất ở của người dân tại TP.HCM tiếp tục phải thực hiện theo những qui định trái pháp.

Thực tế, do Quyết định 54 vẫn đang có hiệu lực nên hàng trăm hộ dân tại TP.HCM đã “bị ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi” vì không được cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà ở, đất ở khi chủ đầu tư tháo chạy, không hoàn chỉnh hạ tầng. Nếu vấn đề này không được giải quyết thích đáng thì đó có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến những búc xúc, khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Dù đã nhận ra là có sai sót trong việc ban hành Quyết định 54 qua những thông báo nhắc nhở của Cục Kiểm tra VBQPPL và dư luận xã hội, nhưng UBND TP.HCM trong trường hợp này rõ ràng đã “thiếu tích cực khi tự kiểm tra và xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật quá chậm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân”.

Vì vậy, UBND TP.HCM cần có động thái kịp thời hơn trong việc xử lý Quyết định 54 để quyền lợi người dân không bị “ngó lơ” như bây giờ./.

Huy Anh
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam