Bộ Xây dựng khẳng định văn bản thời điểm huy động vốn hợp pháp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Bộ Tư pháp về tính hợp pháp của văn bản huy động vốn. Trước đó, Bộ Tư pháp cho rằng, Thông tư số 4 hướng dẫn về thời điểm huy động vốn do Bộ Xây dựng ban hành đã vi phạm Luật Nhà ở. Luật Nhà ở quy định: “Trường hợp chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở thì chỉ được áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng”. Trong khi đó, Thông tư số 4 lại cho phép chủ đầu tư được huy động vốn từ khi “chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng và bắt đầu triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn đầu tư”.

 Bộ Xây dựng khẳng định Thông tư số 4 hoàn toàn hợp pháp. Theo đó lần đầu huy động vốn là khi chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng và bắt đầu triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn đầu tư được xác định trong Quyết định cho phép đầu tư. Bộ Xây dựng khẳng định nội dung hướng dẫn này hoàn toàn phù hợp với Nghị định số 2 nhằm ngăn ngừa chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện đầu tư dự án đã tiến hành huy động vốn của khách hàng.

Bộ Xây dựng giải thích, đối tượng của Nghị định số 2 là dự án khu đô thị mới có nhiều tính chất đặc thù, không giống với dự án nhà ở. Đối với dự án nhà ở thì việc huy động vốn của chủ đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, tức là chủ đầu tư chỉ được huy động vốn sau khi đã xây xong móng của tòa nhà đó.

Trong khi đó, dự án khu đô thị mới có quy mô lớn, thường từ 50 ha trở lên, trong dự án có rất nhiều loại công trình và dự án khác nhau từ khu dân cư đến hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên, cây xanh và các dịch vụ đô thị khác. Ngoài chủ đầu tư cấp một, còn các chủ đầu tư thứ phát tham gia đầu tư từng phần trong phạm vi dự án. Nghị định số 2 và Thông tư số 4 chỉ điều chỉnh việc huy động vốn của chủ đầu tư cấp một của dự án khu đô thị mới và không điều chỉnh việc huy động vốn của các chủ đầu tư thứ phát.

Mặt khác, do dự án khu đô thị mới cũng có sản phẩm là nhà ở và có nhiều trường hợp chủ đầu tư cấp một trực tiếp đầu tư kinh doanh nhà ở nên dẫn đến sự hiểu lầm về việc huy động vốn của chủ đầu tư cấp một và chủ đầu tư thứ phát. Do đối tượng điều chỉnh là khác nhau nên Nghị định số 2, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản không có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo.

Nguồn: Báo điện tử VnExpress