Bộ Xây dựng: Sẽ xử lý nghiêm tình trạng để hồ sơ quá hạn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trong buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao ngày 17/2.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao 8 nhiệm vụ chung và 27 nhiệm vụ cụ thể. Trong năm 2016, Bộ đã xử lý 25.000 văn bản đến và từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ đã xử lý trên 2.000 văn bản.

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ sẽ “nói đi đôi với làm”, quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nếu đã kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở mà không chuyển thì phải xử lý.

Cùng với việc làm tốt công tác tư tưởng, Bộ Xây dựng sẽ tập trung bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc, quy trình công tác, công khai, minh bạch các quy chế, quy trình này đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, khen thưởng kịp thời cán bộ có thành tích tốt.

Toàn Thắng

 Nguồn: www.chinhphu.vn