Cải cách thủ tục hành chính: gốc ở sự hài lòng của người dân
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quy định của Nghị định 63/2010/NĐ- CP, kiểm soát thủ tục hành chính cần bảo đảm các nguyên tắc: thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính; điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính…

Thực tiễn thực hiện Đề án 30 cũng cho thấy, 88% thủ tục hành chính được đơn giản hóa tương ứng với gần 5.000 thủ tục hành chính đang được áp dụng tại các cấp chính quyền. Phương án đơn giản hóa sẽ giúp tiết kiệm gần 30.000 tỷ đồng/năm cho cá nhân, tổ chức. Đối với yêu cầu phát triển KT – XH, kiểm soát thủ tục hành chính giúp cải thiện môi trường kinh doanh. Việt Nam đã có những cải thiện về môi trường kinh doanh trong năm 2010, tiến 10 bậc so với năm 2009, đứng thứ 78/183 nước và đứng thứ 4/10 nền kinh tế cải cách nhiều nhất về mức độ thuận lợi môi trường kinh doanh. Cùng với đó, đơn giản hóa cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan, kiểm soát thủ tục hành chính vẫn đứng trước rất nhiều thách thức, khó khăn, trong đó phải đề cập đến vấn đề nhận thức của xã hội về kiểm soát thủ tục hành chính. Vẫn còn hiện tượng tâm lý “tránh voi chẳng xấu mặt nào” tạo ra rào cản vô hình rất lớn, cản trở đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng với đó là sức ỳ của bộ máy hành chính, thói quen, cách làm việc cũ trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính. Đó là chưa kể, việc kiểm soát thủ tục hành chính cũng đụng chạm tới lợi ích của một bộ phận cán bộ, công chức… Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình công khai, minh bạch của thủ tục hành chính của tất cả các bộ, ngành địa phương nói chung cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng.

Sâu xa hơn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Minh Thái cho rằng, hầu như việc cải cách thủ tục hành chính trong năm đầu tiên và bây giờ đều chú trọng hướng đến làm cho môi trường đầu tư thông thoáng, làm cho việc phát triển kinh tế được minh bạch, dễ dàng hơn mà quên mất làm sao để quản lý và xây dựng được môi trường văn hóa, giữ gìn được bản sắc văn hóa của người Việt trong hội nhập. Phải chăng, việc kiểm soát thủ tục hành chính mới chỉ hướng đến vấn đề kinh tế mà chưa chú trọng đến khía cạnh bản sắc văn hóa. Để hài hòa được vấn đề rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa cần thiết phải có sự “thấu hiểu” giữa cơ quan của Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới để tạo sự đồng thuận trong việc giữ hay bỏ thủ tục này, thủ tục kia.

Minh họa cho sự “thấu hiểu” đó, Phó vụ trưởng Hoàng Minh Thái đưa ra thí dụ, Dự thảo Luật Quảng cáo đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia là bỏ hết các quy định “rườm rà”, giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo phát triển. Nhưng quảng cáo cũng là một loại hình nghệ thuật. Mỗi tác phẩm quảng cáo là một sự sáng tạo nghệ thuật, ảnh hưởng đến cách cảm, cách nghĩ, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Nếu bỏ đi quá nhiều thủ tục giúp doanh nghiệp quảng cáo phát triển thì ngành văn hóa quản khía cạnh văn hóa, thẩm mỹ của quảng cáo kiểu gì? 

Việc rà soát thủ tục hành chính không đơn thuần là loại bỏ thủ tục rườm rà, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân mà quan trọng hơn, cần dung hòa sự hài lòng ở doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân. Cái gốc của vấn đề không chỉ ở chỗ chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền từ cải cách thủ tục hành chính mà ở chỗ sự hài lòng của người dân.

Bỏ bao nhiêu thủ tục không quan trọng mà quan trọng, người dân có cảm nhận được tác động của sự thay đổi đó trong quan hệ với các cơ quan hành chính nhà nước hay không. Đó là câu hỏi dành cho các nhà quản lý, các cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh Hà
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân