Chưa có con số chính thức về lương tối thiểu năm 2010
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

  Lời khẳng định này của Thứ trưởng Phạm Minh Huân nhằm phủ nhận thông tin về phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp dự kiến tăng 15-20% vào năm 2010, tức là từ 650.000 đồng/tháng như hiện nay lên khoảng 750.000 – 780.000 đồng/tháng.

Theo ông Huân, đó là những tính toán chưa căn cứ vào tình hình thực tế cũng như các yếu tố nội tại của nền kinh tế nước nhà.

Các chuyên gia kinh tế cho biết, để xây dựng được một phương án lương cơ bản phải dựa trên kết quả nghiên cứu thực tế từ nền kinh tế, biện pháp kích cầu, nhu cầu của thị trường tiêu dùng, mức sống của đại bộ phận người làm công ăn lương, thu nhập và mức sống của các bộ phận dân cư khác… rồi mới có cơ sở để đề xuất mức lương mới trình Chính phủ. Việc quyết định chính thức điều chỉnh tăng bao nhiêu chỉ được thực hiện sau khi có Chính phủ phê duyệt và ban hành Nghị định điều chỉnh.

Việc nghiên cứu điều chỉnh tiền lương nằm trong lộ trình điều chỉnh lương cơ bản được Chính phủ xây dựng từ năm 2008, để đến năm 2012, đảm bảo các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có chung một mức lương tối thiếu.

Nguồn: Báo Điện tử Dân trí